Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

dr Anna Łabuda


   Anna Łabuda

   Dyplom lekarza uzyskałam w 2004r. po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Krótko po ukończeniu stażu podyplomowego w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu – w 2006r. rozpoczęłam pracę zawodową w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, a od 2009r. równolegle w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu.
 
   W 2012r. ukończyłam szkolenie specjalizacyjne i po zdanym egzaminie uzyskałam tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. Po zakończeniu współpracy z OCR w Korfantowie w kolejnych latach postanowiłam znaczną część swojej aktywności zawodowej poświęcić poszerzaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży – w tym okresie pracując w Ośrodkach Dziennych Rehabilitacji Wieku Rozwojowego – najpierw Fundacji Dom w Opolu, potem NZOZ Medicus w Opolu, a następnie rozpoczęłam współpracę z Opolskim Ośrodkiem Rehabilitacji w Suchym Borze zajmując się  nadzorowaniem procesu rehabilitacji zarówno dzieci jak i dorosłych. Po zakończeniu działania w/w placówki – od 2017r. pracuję jako starszy asystent w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup. Równolegle systematycznie konsultuję dzieci leczone Ośrodku Rehabilitacji Dziennej NZOZ „SAMED” w Krapkowicach, a od 2 lat również w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa I Neonatologii w Opolu, gdzie opieką objęte są dzieci do lat 3, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. 
 
   Nadzorowaniem leczenia rehabilitacyjnego dorosłych zajmuję się obecnie jako starszy asystent w stacjonarnym Oddziale Rehabilitacyjnym w Pokoju, gdzie pracuję od  zakończenia w 2021r. wieloletniej współpracy z Dziennym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu, w której to placówce przez niemal 2 lata zajmowałam się również podawaniem toksyny botulinowej w ramach programów lekowych leczenia dystonii, a w ostatnim okresie także spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarach mózgu. 
 
   W  toku dotychczasowej pracy zawodowej regularnie poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę prasy i literatury fachowej oraz udział w szkoleniach, wykładach, warsztatach, konferencjach z zakresu rehabilitacji medycznej oraz realizowanie specjalistycznych kursów, wśród których znalazły się m.in.:
  • „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego” – kurs A, B, C, D – organizowany przez Instytut McKenziego - Polska
  • „Wielospecjalistyczny kurs medycyny manualnej” – organizowany przez Medyczne Szkolenia Podyplomowego PAKT pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – Oddziału Śląskiego
  • „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty” – organizowany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca” we Wrocławiu
  • „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi” – organizowany przez Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
  • „Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii” – organizowany przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Zamościu
  • „Ultrasonografia narządu ruchu z elementami reumatologii” – organizowany przez USG Trener w Warszawie
  • „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” oraz „Poprawianie funkcjonowania dzieci z porażeniem mózgowym w codziennym życiu” - organizowane przez Katedrę Rehabilitacji Dzieci Wolnego Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie
  • kurs diagnozowania metodą Prechtl’a organizowany przez The General Movements Trust pod kierownictwem dr Karin Prechtl-Roth
   W gabinecie w ramach oferowanych konsultacji prywatnych zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zarówno pacjentów dorosłych jak i dzieci (od 0 do 18 lat). W ramach porad z zakresu rehabilitacji medycznej istnieje możliwość wykonania usg narządu ruchu.
 
   Zajmuję się również podawaniem toksyny botulinowej w leczeniu dystonii ogniskowych (kurcz pisarski, kręcz karku, dystonie twarzy), połowiczego kurczu twarzy, spastyczności w przebiegu uszkodzenia ośrodkowego układu mózgowego (m.in. po urazach czaskowo-mózgowych, w przebiegu SM).
 
 
Cennik wizyt:
Konsultacja z zakresu rehabilitacji medycznej –  180 zł 
Konsultacja z zakresu rehabilitacji medycznej z wykonaniem USG narządu ruchu –  200 zł 
Podanie toksyny botulinowej – koszt ustalany indywidualnie w zależności od zakresu iniekcji i ilości zużytego leku – standardowo koszt 1 amp. z podaniem – 1200 zł
 
 
Rejestracja:
telefonicznie – od poniedziałku do czwartku w godz. 18:00 – 20:00 
tel. 602 193 606