Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Specjali¶ci


dr Ireneusz Bogusz

 • specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • tel. do rejestracji: 608 419 630 Gabinet: USG Doppler ul. Katowicka 54, Opole


dr Grzegorz Piernik

 • specjalista ortopedii i traumatologii narz±du ruchu
 • rejestracja on-line: orto-piernik.pl


dr Jan Iżykowski

 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • tel. do konsultacji anestezjologicznej: 501 344 890


dr Tomasz Zuchowski

 • specjalista ginekologii i położnictwa
 • tel. do rejestracji: 721 332 491


dr Anna Łabuda

 • specjalista rehabilitacji medycznej
 • tel. do rejestracji: 602 193 606 (od poniedziałku do czwartku w godz. 18:00 – 20:00)


dr Sebastian Łabuda

 • specjalista psychiatra
 • tel. do rejestracji: 692 488 108 (od wtorku do czwartku w godz. 18:00 – 20:00, poza w/w godzinami możliwy kontakt w formie sms - informacja zwrotna w miarę możliwo¶ci czasowych)


mgr Paulina Sztangier-Duniewicz

 • dietetyk kliniczny, psychodietetyk
 • rejestracja: e-mail: paulina.sztangier@gmail.com lub telefonicznie: 512 583 801 (gdybym nie odbierała proszę napisać sms)


dr Anna Łuczyńska-Sopel


dr Urszula Wojciechowska-Pawlik