Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

dr Ireneusz Bogusz


Ireneusz Bogusz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1989).
W 1996 roku uzyskał II stopień specjalizacji z radiodiagnostyki. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie z zakresu radiodiagnostyki, radiologii naczyniowej, USG ,TK i MR zdobywane w wielu ośrodkach. W latach 2003-2014 pracował w Śląskim Centrum Diagnostyki Obrazowej HELIMED, także na stanowisku dyrektora medycznego oraz konsultanta medycznego.

Od ponad 30 lat zajmuje się także ultrasonografią, od 15 lat we własnym gabinecie ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej.

W latach 2005-2006 pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w województwie opolskim.

W latach 2011-2014 piastował stanowisko Prezesa Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

W latach 2006 – 2009 wykładowca akademicki Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Fizyki - kierunek fizyka medyczna, w zakresie: „Tomografia komputerowa – podstawy fizyczne, teoria powstawania obrazu, metody diagnostyczne” oraz „Rezonans magnetyczny – podstawy fizyczne, teoria powstawania obrazu, metody diagnostyczne”. Organizator i kierownik naukowy kursów podstawowych USG dla lekarzy rodzinnych z zakresu jamy brzusznej, tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych (2012, 2016), także w ramach PTU.

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego - PLTR, oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – PTU. Współudział w 3 publikacjach naukowych.

Rejestracja:
tel. 608 419 630
Gabinet: USG Doppler ul. Katowicka 54, Opole