Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Doświadczenie zawodowe


Powiększenie

Dr n. med. Laura Polaczkiewicz-Zuchowska

Jestem absolwentką Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Piąty rok studiów medycznych zrealizowałam na Uniwersytecie w Padwie (Włochy) na wydziale lekarskim. Staż lekarski odbyłam w 4 Wojskowym Szpitalu we Wrocławiu. Specjalizację z otorynolaryngologii zrealizowałam w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny) w Oddziale Laryngologii pod kierunkiem Dr n.med. Tomasza Rekuckiego.

W kwietniu 2019 roku zdałam egzamin i uzyskałam tytuł specjalisty Otorynolaryngologa. Obecnie pracuję w Szpitalu w Nysie w oddziale Laryngologii. W latach 2016-2017 ukończyłam studia podyplomowe z Medycyny Ekstremalnej i Medycyny Podróży w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W grudniu 2019 obroniłam doktorat na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pt. Analiza przyczyn i wyników badań wideonystagmograficznych u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w wybranej praktyce lekarskiej w 2011-2017. Promotorem w przewodzie doktorskim był płk. prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski.
 

Wykształcenie:


2003-2005 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie. Profil biologiczno-chemiczny.

2004-2007 - Politechnika Opolska. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Kierunek Fizjoterapia – wolny słuchacz.

2005-2011 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wydział Lekarski.

2009-2010 - Universitá degli Studi di Padova. Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. W ramach programu Erasmus.

2016-2017 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum. Studia podyplomowe - Medycyna ekstremalna i medycyna podróży.

2012-2018
- specjalizacja z zakresu Otorynolaryngologii zakończona uzyskaniem tytułu specjalisty z oceną Dobrą z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w kwietniu 2019 roku.

05 grudnia 2019 - Obrona doktoratu na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pt. Analiza przyczyn i wyników badań wideonystagmograficznych u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w wybranej praktyce lekarskiej w latach 2011-2017. Promotorem w przewodzie doktorskim był płk. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
 

Praktyka zawodowa:


październik 2011-listopad 2012 - Staż podyplomowy w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

grudzień 2012-do czerwiec 2017 - Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. Oddział Laryngologii. Specjalizacja z Otorynolaryngologii w ramach rezydentury.

czerwiec 2017-do grudzień 2018 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Oddział Laryngologii. Specjalizacja z Otorynolaryngologii w ramach rezydentury.

2014-2016 - Wolontariat w Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Nysie.

czerwiec 2015 - do czerwiec 2018 - Poradnia Laryngologiczna w NZOZ REMEDIA w Prószkowie.

grudzień 2018
- do dziś Starszy Asystent w Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Nysie.

czerwiec 2011
- do dziś - Gabinet Laryngologiczny w VERTIGO CLINIC w Opolu


Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Oddział Śląsko-Opolski