Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Tympanometria


Tympanometria jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Ocenia stan ucha środkowego: błony bębenkowej, łańcucha kosteczek i stan trąbki słuchowej.


Badanie polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym. Wykonuje się je w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.
Tympanometria jest obiektywną metodą określającą impedancję akustyczną ucha, lub inaczej - sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej przy zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym, przy czym informacje uzyskuje się wykorzystując odbitą falę dźwiękową. Posiadamy nowoczesny, doskonałej jakości i niezawodności tympanometr firmy INTERACOUSTICS.

Badanie to umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: sztywność układu kosteczek (przy występowaniu otosklerozy lub tympanosklerozy), istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej (w przewlekłej niedrożności trąbki słuchowej lub w stanach pozapalnych ucha środkowego). Tympanometria umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny i zjawisko wyrównania głośności w tzw. niedosłuchu ślimakowym. Przed wykonaniem tympanometrii musisz pójść na badanie otolaryngologiczne. Badanie jest bezbolesne, trwa kilka minut. Polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -300 do + 300 mm słupa wody.

W czasie badania siedzisz. Do przewodu słuchowego lekarz wkłada ci zatyczkę uszczelniającą przewód, do której dochodzą przewody z aparatu tympanometrycznego. Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów. Ostateczny wynik podaje się w formie opisu. Podczas badania nie powinnaś mówić ani przełykać, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego. Możesz odczuwać dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku.
Przeciwskazaniem do tympanometrii jest brak lub perforacja błony bębenkowej ucha. Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.