Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Audiogram


Audiometria tonalna:

Posiadamy wysokiej jakości audiometr AD226 firmy INTERACOUSTICS. Znakomicie sprawdza się w zastosowaniach zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. Pozwala badać przewodnictwo powietrzne i kostne. Oszczędzająca czas audiometria automatyczna w połączeniu z interfejsem komputerowym sprawia, że AD226 jest idealny dla nowoczesnych ośrodków medycznych.

Audiogram jest wykresem przedstawiającym zdolność słyszenia osoby badanej i stopień ubytku słuchu w obu uszach. W części pozimej wykresu wartości liczbowe wahają się od 125 do 8000 Hz, są to częstotliwości dźwięku. Liczby z boku wykresu odpowiadają poziomom słyszenia wyrażonym w decybelach.

Głośność wyrażana jest w jednostkach zwanych decybelami. Zero decybeli (0 dB) nie oznacza "braku dźwięku". Jest to po prostu bardzo cichy dźwięk. Głośności rozmowy to ok. 65 dB. Wartość 120 dB oznacza bardzo duży hałas – na przykład odrzutowca startującego w odległości 25 m od obserwatora. Audiogram stanowi "graficzne odzwierciedlenie" możliwości słuchowych. Wykres ten wskazuje, jak duże jest odchylenie słuchu pacjenta od poziomu normalnego, a w przypadku ubytku słuchu ułatwia zlokalizowanie problemu. Istnieją różne rodzaje i stopnie ubytku słuchu.

W zależności od uszkodzonej części ucha specjaliści wyróżniają cztery główne rodzaje ubytku słuchu: ubytek typu przewodzeniowego, zmysłowo-nerwowego, mieszanego i centralnego. Wynik audiometrii tonalnej prezentowany jest na wykresie zwanym audiogramem tonalnym. Krzywa czerwona (z kółkami) określa próg słyszenia dla ucha prawego, natomiast krzywa niebieska (z krzyżykami) opisuje próg słyszenia w uchu lewym.