Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Spis publikacji


Powiększenie

1. Bielińska M., Polaczkiewicz L., Pietkiewicz P., Olszewski J., Miłoński J.: Zapis jednoczasowego badania ENG I VNG u osób zdrowych – doniesienie wstępne. (Concurrent ENG and VNG recording in healthy people - preliminary report) Otolaryngol. Pol., 2018; 72 (2): 45-49. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7251. MNiSW- 15 points.

2. Jałocha-Kaczka A., Bielińska M., Miłoński J., Kuśmierczyk K., Polaczkiewicz L., Olszewski J.: A rare case of a vascular anomaly of the vertebrobasilar system in a female patient with mixed type vertigo. J. Hearing Science, 2018; MNiSW- 10 pkt (przyjęta do druku).

3. Lubszczyk M., Polaczkiewicz L., Polaczkiewicz D., Jakubiszyn J.: Odwracalna jednostronna ślepota jako powikłanie ropnia oczodołu – opis przypadku. Otorynolaryngologia - przegląd medyczny 2018; MNiSW- 8 points. (przesłane do akceptacji)

4. Polaczkiewicz L., Olszewski J.: Analiza przyczyn i wyników badań wideonystagmograficznych u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w prywatnej praktyce lekarskiej (An analysis of causes and results of VNG examinations in patients with vertigo and balance disorders in private ENT practice). Otolaryngol Pol 2019; 73 (1-8); DOI: 10.5604/01.3001.0013.4374.