Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Prace wygłaszane i współtworzone


14-16.03.2013 r. X Konferencja Naukowo Szkoleniowa Laryngologów Wojskowych. Szczyrk. Leczenie chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego - dlaczego trzeba robić polisomnografię- doświadczenia własne. autorzy dr n.med. Dariusz Polaczkiewicz, lek. Laura Polaczkiewicz

27.11.2014 r. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTORL Oddziału śląsko-opolskiego: „Praktyczne aspekty zaburzeń równowagi, czyli SOR vs Oddział Laryngologii” autorzy: dr Tomasz Rekucki, lek. Aleksandra Ciotucha-Milejska, lek. Laura Polaczkiewicz

22.10.2015 r. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTORL Oddziału śląsko-opolskiego: „Presbyastasis - analiza przyczyn zaburzeń równowagi u pacjentów po 75 roku życia” autorzy: dr Tomasz Rekucki, lek. Aleksandra Ciotucha-Milejska, lek. Laura Polaczkiewicz

23-25.03.2017 r. Serock XII Zjazd Laryngologów Wojskowych; Szpiczak mnogi - rzadki przypadek guza nosogardła. Multiple myeloma - rare tumor case of nasopharyngeal . Autorzy: Dr n.med. Dariusz Polaczkiewicz, Lek. Urszula Wojciechowska Pawlik, Lek. Laura Polaczkiewicz

23-25.03.2017 r. Serock XII Zjazd Laryngologów Wojskowych; „20 lat videonystagmografii (VNG) Ulmera w Polsce. Doświadczenia własne.” „20 years of Ulmer's VNG in Poland. My own experiences.” Autorzy; Dr n.med. Dariusz Polaczkiewicz, Lek. Laura Polaczkiewicz

5-7.10.2017 r. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2017 Łódź „Dwudziestolecie Badań VNG Ulmera w Polsce. Doświadczenia własne” autorzy: dr Dariusz Polaczkiewicz, lek. Laura Polaczkiewicz. (Nowa Audiofonologia Tom 6, Numer 3, wrzesień 2017 ISBN 2084-946X)

23.11.2017 r. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTORL Oddziału śląsko-opolskiego: „Nacieki zapalne tkanek miękkich szyi - opis przypadków - czy mamy do czynienia z nowym zjawiskiem epidemiologicznym?” autorzy: Laura Polaczkiewicz, Tomasz Mazur, Jerzy Jakubiszyn

22-24.03.2018 r. XIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ PTORL Łódź „Rozwój wideonystagmografii w Polsce - Development of videonystagmography in Poland” Autorzy: Polaczkiewicz D, Polaczkiewicz L. (Opole) (Nowa Audiofonologia Tom 7, Numer 1, marzec 2018 ISBN2084-946X)

17-18.05.2018 r. III Interdyscyplinarne Sympozjum BEZDECHY I CHRAPANIE, Białystok „Powikłania po operacjach UPPP metodą koblacji, doświadczenia własne” Autorzy: Polaczkiewicz D.; Polaczkiewicz L.; Wojciechowska-Pawlik U. (Nysa)

21-23.03.2019 r. XIII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, Zakopane „VNG czy HINTS, a może oba badania?” Autorzy: Polaczkiewicz D.; Łuczyńska-Sopel A.; Dawiskiba M.; Lubszczyk M.; Polaczkiewicz L.

04.09.2021 r. Kurs "Opieka nad pacjentem w śpiączce" - Pacjent z rurką tracheostomijną. Brzeg. L.Polaczkiewicz.

04.2020 r. Współtworzenie i organizacja konferencji "Laryngologia Powiatowa" w formie on-line.

10.09.2022 r. Współtworzenie i organizacja konferencji "Laryngologia Powiatowa 2.0" w Krasiejowie.