Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Psychoterapia. Ewa Dubiel i Samuela Migas


Powiększenie

Samuela Migas

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz psychologiem. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Realizuję program CANDIS, który jest kierowany do osób mających problemy wynikające z używania marihuany.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako specjalista psychoterapii uzależnień w Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich. Oprócz prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, byłam realizatorem oraz koordynatorem merytorycznym „Zintegrowanego i kompleksowego programu opieki patologicznych hazardzistów, osób z innym uzależnieniem behawioralnym, ich bliskich i rodzin”.

Od 11 lat współpracuję ze stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu, z ramienia którego prowadziłam zajęcia profilaktyczne w szkołach na terenie Opola. Od stycznia 2016 r. współrealizuję program profilaktyczny "Hip-Hop Profilaktyka". Przez okres 4 lat współprowadziłam grupę terapeutyczną dla dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

Obecnie pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Mam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji (alkohol, narkotyki, leki) i behawioralnie (hazard, seksoholizm, siecioholizm, zakupoholizm, itp.), współuzależnionymi, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

W swojej pracy integruję metody psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz elementy psychodramy. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Telefony: