Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Prace naukowe opublikowane


Powiększenie

1. Otolaryngologia Polska. 1997, 51, Supl. 25.
Tytuł pracy: Chrzęstniakomięsak krtani.

2. Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego. 1998, Supl. 3
Tytuł pracy: Zabezpieczenie medyczne rannych w głowę i szyję na współczesnym polu walki.

3. Nowa Medycyna – Okulistyka. 1998, 4.
Tytuł pracy: Nowe możliwości diagnostyczne badania układu równowagi za pomocą wideonystagmografii (vng).

4. 20000 yeux sous L’ULMER. 2000, 4. (Francja)
Tytuł pracy: The dome effect in VNG rotatory impulsionnal test in cerebellopontine angle (CPA) tumors.

5. Komitet Badań Naukowych 2001 streszczenie pracy doktorskiej: Analiza wyników leczenia przetok gardłowo-skórnych jako powikłania w przebiegu pooperacyjnym raka krtani, Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego; Wydział Lekarski, 2000

6. Fizjoterapia dysfagii u chorych ze schorzeniami neurologicznymi. Fizjoterapia Polska 2014

7. „Dwudziestolecie Badań VNG Ulmera w Polsce. Doświadczenia własne” autorzy: dr Dariusz Polaczkiewicz, lek. Laura Polaczkiewicz. (Nowa Audiofonologia Tom 6, Numer 3, wrzesień 2017 ISBN 2084-946X)

8. Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny, 2017, tom 16, 164-169, "Odwracalna jednostronna ślepota jako powikłanie ropnia oczodołu – opis przypadku", Michał Lubszczyk, Laura Polaczkiewicz, Dariusz Polaczkiewicz, Jerzy Jakubiszyn

9. Auris Nasus Larynx, 2018, tom 45, 1113-1115, "Facial nerve palsy and laryngospasm as a complication of local anaesthesia during adenotonsillectomy.", Michał Lubszczyk, Anna Łuczyńska-Sopel, Dariusz Polaczkiewicz

10. Rozwój wideonystagmografii w Polsce - Development of videonystagmography in Poland. Autorzy: Polaczkiewicz D, Polaczkiewicz L. (Opole) (Nowa Audiofonologia Tom 7, Numer 1, marzec 2018 ISBN2084-946X)